Ziębia 5A

Włocławek, 87-800

692 762 752

Zadzwoń i umów wizytę

fundusze-europejskie

JU-KO-POL JÓŹWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zrealizowała projekt pn. Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa JU-KO-POL Jóźwiak i wspólnicy Sp.j. poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe”, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W wyniku zakończenia realizacji projektu Firma wybudowała nowoczesny obiekt Stacji Kontroli Pojazdów oraz zakupiła jej kompleksowe wyposażenie. Powyższe pozwoliło Firmie na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania procesowo-produktowego opierającego się na zintegrowanej ścieżce badań technicznych pojazdów poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-informatycznych. Istotą wdrożonej innowacji jest linia diagnostyczna, która wraz z jej integralnym wyposażeniem pozwoliła stworzyć jednolity system pomiarowy sterowany wspólną platformą programową. Platforma pozwala na zintegrowanie systemu zbierania i analizy danych pomiarowych (ważnych dla bezpieczeństwa pojazdów), co zapewnia zbadanie wszystkich ważnych elementów w jednym czasie pozwalając na pełen obraz stanu technicznego pojazdu poprzez integrację procesów pomiarowych. Całość inwestycji przyczyniła się do dywersyfikacji działalności Firmy poprzez wprowadzenie na rynek i do oferty Firmy innowacyjnych (znacząco ulepszonych) rozwiązań usługowych w dziedzinie diagnostyki pojazdów i badań technicznych pojazdów samochodowych poprzez rozpoczęcie świadczenia kompleksowych usług kontroli/badania stanu technicznego pojazdów oraz diagnostyki pojazdów (co stanowi badania obowiązkowe) oraz świadczenia usług uzupełniających w zakresie serwisu ogumienia, serwisu klimatyzacji oraz ustawiania geometrii (gdzie usługi te nie były przed realizacją ww. Projektu świadczone przed Firmę). Ponadto efektem projektu jest planowany wzrost zatrudnienia oraz wzrost sprzedaży.

 

Wartość projektu: 993 908,12 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 499 947,00 PL